Företagare – Therese (säkerhetsprodukter, smycken, föreläsningar)

https://www.youtube.com/watch?v=yxs6xk-sJN4

FRÅGOR OM YRKET

Vad är Ung Företagsamhet?
Ung Företagsamhet är en organisation som sedan 1980 verkar för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Syftet är att Sverige ska få fler företagare. UF har ett utbildningsprogram som ska stimulera ungdomars kreativitet och entreprenörsanda och ge dem insikt i företagandets villkor. Ung Företagsamhet finns i hela Sverige. Mer information finns på www.ungforetagsamhet.se.

Vad tjänar en svensk VD?
Medianlönen för en svensk VD är 73 504 kronor i månaden. De VD:ar som tjänar bäst arbetar inom tillverkningsindustrin, medan de som verkar inom jord- och skogsbruk tjänar minst. Lönen varierar ofta beroende på hur många anställda företaget har. Medianlönen för VD:ar i företag med över 500 anställda är drygt 142 146 kronor i månaden. I företag med 10-50 anställda är medianlönen 59 000 kronor. Det finns en stor spridning bland VD:arnas löner. De tio procent som tjänar minst har 38 000 kronor i månaden, medan de 10 procent som tjänar mest har 155 600 kronor eller mer. (Källa Svenskt Näringsliv april 2008)

Vilka är en VD:s arbetsuppgifter?
Verkställande Direktören och styrelsen delar på ledarskapet. Man styr och leder företaget tillsammans. Det är styrelsen som utser och avsätter VD och beslutar om dennes anställningsvillkor. Styrelsen ska utfärda en skriftlig VD-instruktion. Enligt Aktiebolagslagens 8 kapitel ska VD sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I praktiken är det naturligtvis en enorm skillnad på vad en VD för ett stort bolag gör dagligdags jämfört med en VD i ett enmansföretag. I enmansföretag får VD göra det mesta. Vilka tjänster man köper in är ofta en fråga om intresse och kunskap. Det VD är minst bra på lejer denne bort. Ganska ofta köper man in tjänster som bokföring, städning och webbproduktion, och arbetar själv med utveckling och marknadsföring.

Är det några egenskaper som är extra bra att ha för att lyckas som VD?
Social kompetens och empati för att kunna bemöta såväl anställda som många olika sorters kunder. Envishet och en målsättning att inte ge upp. Det är av yttersta vikt att du tror på din företagsidé! Enligt en undersökning i tidningen Affärsvärlden har 100 VD:ar, styrelseledamöter och HR-chefer angett följande egenskaper som viktigast för att avgöra om en person passar för ett högre chefsjobb: Operativ förmåga. Personlig mognad/insikt. God moralisk kompass. Beslutskraft. Kommunikativ förmåga.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter som egen företagare?
De är närmast obegränsade! Du kan utveckla nya produkter och tjänster inom det befintliga företaget eller starta fler företag och lägga dem under en gemensam koncern. Du kan expandera internationellt och lägga

Du gillar kanske också...