Sjuksköterska – Jenny

https://www.youtube.com/watch?v=t6ZHrMGD3bU

FRÅGOR OM YRKET

Vad får en sjuksköterska i lönekuvertet?
Genomsnittslönen är 22 881 kr i landstinget, 24 336 i den kommunala sektorn, 28 717 kr i den statliga och 25 644 i den privata sektorn. (Källa SACO, chefer exkluderade)

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter?
Som sjuksköterska kan du vara anställd inom kommunal, statlig eller privat sektor eller inom landstinget. Du kan också arbeta som egen företagare. Du kan forska (t o m bli professor), arbeta som lärare, t ex vårdlärare, arbeta för ett läkemedelsföretag eller med friskvård. Du kan arbeta mer administrativt, t ex på någon chefspost för en sjukvårdsenhet i offentlig eller privat sektorn.

Vad gör en sjuksköterska egentligen?
Sjuksköterskor är omvårdnadsexperter, som arbetar i patientens närhet och ger hälsoupplysning och råd. De har även många administrativa uppgifter, såsom journaler, remisser, recept och kontakter med anhöriga, andra vårdgivare och myndigheter.

Var arbetar sjuksköterskor?
Sjuksköterskor arbetar oftast på en vårdavdelning på ett sjukhus, inom äldrevården och på vårdcentraler, men kan också arbeta inom skolan och företagshälsovården. Som sjuksköterska kan man avancera till avdelningsföreståndare, enhetschef och vårdlärarare eller forskare.

Vilka är de viktigaste egenskaperna en sjuksköterska bör ha?
Allt sjukvårdsarbete är lagarbete där samarbetsförmåga, empati och lyhördhet är viktiga egenskaper.

Kan man plugga utomlands? Kan man arbeta utomlands med svensk examen?
Du kan studera utomlands, men ska du därefter återvända och arbeta i Sverige kan du behöva göra vissa kompletteringar för att få den svenska legitimationen. På många av de 26 sjuksköterskeutbildningar som finns i Sverige finns internationella utbytesmöjligheter. Den svenska utbildningen är godkänd inom EU. För att få tjänstgöra i ett annat land måste legitimation i just det landet sökas. I vissa fall krävs kompletteringar och/eller tester, bland annat i landets officiella språk.

Är det lätt att få jobb efter utbildningen? Hur ser framtidsutsikterna på arbetsmarknaden ut?
I dagsläget är det balans på arbetsmarknaden, men det är brist på många former av specialistutbildade sköterskor. Denna brist lär bestå de kommande åren. För grundutbildade sjuksköterskor förväntas efterfrågan öka när många samtidigt går i pension. Mer information finns på www.vardforbundet.se

Hur lång är utbildningen till sjuksköterska?
Tre år, 180 poäng, på grundutbildningen. Efter examen kan du specialisera dig och studera vidare till exempelvis Barnmorska.

Du gillar kanske också...