Arbetskraftsbarometern spår kompetensbrist

Arkitektutbildade kommer att efterfrågas.

Arkitektutbildade kommer att efterfrågas.

Andra områden där efterfrågan kommer att öka är arkitekter, ekonomer, psykologer, läkare, specialistsjuksköterskor, tandhygienister, veterinärer, förskollärare, byggutbildade samt lärare i matte och NO.

Även om Teknikföretagens 3000 medlemmar förra veckan slog larm om breda orderfall och kraftigt minskad personalefterfrågan visar undersökningen ett ökat behov av personal med teknisk utbildning. Det beror bland annat på att SCB väger in mer av demografiska faktorer som är viktigt på längre sikt, till exempel var personer med rätt kompetens är villiga att ta anställning. Dessutom betyder åldersstrukturen på arbetsplatserna mycket för kommande rektyreringar, hur många som förväntas gå i pension inom den närmaste framtiden och hur många på den lokala arbetsmarknaden som går relevanta utbildningar.

Att ungdomar och även vuxna som är i behov av nytt jobb väljer utbildningar som ger en kompetens som arbetsgivare kommer att efterfråga, är avgörande för såväl företags som kommuners utveckling.

Bristyrken
Utbildningsområden med brist och ökat personalbehov på 1-3 års sikt.

 • Arkitekt
 • Civilingenjör
 • Högskoleingenjör
 • Byggutbildade som träarbetare, snickare och målare
 • Industriutbildade som verktygsmaskinoperatörer, maskinmekaniker och maskinmontörer
 • Fordonsutbildade som mekaniker och reparatörer
 • Transportutbildade som lastbils- och långtradarförare
 • Elektriker, elmontörer och elreparatörer
 • Drift- underhåll- och vvs-utbildade
 • Ekonomer
 • Psykologer
 • Läkare
 • Specialistsjuksköterskor, bland annat inom anestesi-, intensiv- och operationssjukvård
 • Tandhygienister
 • Veterinärer
 • Förskollärare
 • Grundsskollärare i matematik och NO

Här kan ni ladda ner hela Arbetskraftsbarometern.

Du gillar kanske också...