Praktik ger jobb och högre lön

praktik4 av 5 fler får jobb efter avslutad högskoleexamen om skolan har samverkat med arbetslivet, vanligen i form av praktik. Dessutom får de elever som har getts möjlighet att samverka i snitt en tusenlapp mer i lön än de som bara har suttit på skolbänken och inte fått komma ut i verkligheten.

10 900 studenter som tog examen mellan den 1 juli 2010 och den 31 juni 2011 har intervjuats per telefon inför rapporten Högskolekvalitet 2012. Syftet var att få svar på varför det är viktigt att högskoleutbildningar samverkar med arbetslivet. Enligt undersökningen ökar samverkan sannolikheten att få jobb inom tre månader efter examen med 78 procent. Resultatet visar också att samverkan ger i snitt 4,4 procent högre ingångslön, vilket motsvarar 1007 kronor per månad.

Samtidigt har endast 67 procent ett kvalificerat jobb. På många utbildningar är andelen ännu lägre, vilket är problematiskt – inte bara för eleven, som investerat både tid och studielån i att förbättra sina jobbmöjligheter, utan också för matchningen på arbetsmarknaden, där många arbetsgivare står utan kompetenta nya medarbetare.

Eleverna är nöjdare med sin utbildning om de har fått arbetsplatsförlagt lärande
29 procent av alla studenter uppger att de inte skulle välja samma utbildning på nytt om de fick välja om i dag. Andelen är än högre bland studenter som upplevde samverkan med arbetslivet som bristande.

Praktiken var en enda lång anställningsintervju
Electrolux är ett av de företag som regelbundet tar emot praktikanter. För dem är en av de främsta fördelarna möjligheten att möte potentiella nya medarbetare. På avdelningen för Företagsutveckling har fem av 14 anställda tidigare varit praktikanter.

– Att göra sitt examensjobb här är en jättelång och bra anställningsintervju, säger en av praktikanterna.

Hela rapporten Högskolekvalitet 2012 hittar du här.

Du gillar kanske också...