Lärare är ett av Sveriges viktigaste jobb

Teacher Pointing at Map of World ca. 2002Väljer du att bli lärare får du ett av världens viktigaste yrken. Du ger energi men du får ännu mer tillbaka. Hela tiden får du återkoppling på din insats. Du får följa andra människors utveckling under flera år, se hur självförtroenden stärks och hur elever växer och mognar. Lärare blir vassa på ledarskapsfrågor och konflikthantering. Att vara kreativ och initiativrik är inte bara en fördel, det är en förutsättning.

Du blir en förebild

Som lärare är du en förebild och kommer att spela en avgörande roll i andra människors liv. Gör du ett bra jobb kommer du att bli ihågkommen och uppskattad länge. Pia Sundhage, succétränaren i fotboll, har sin gamla gymnastiklärare (Idrott och hälsa idag) som förebild. Det är hennes enda idol, som Pia Sundhage tycker hade en fantastisk förmåga att möta alla elever.

Utbildning

Lärarutbildningarna är olika långa beroende på vilka årskurser du vill undervisa i. Förskolelärare läser 3,5 år, lärare för år 1-6 i grundskolan läser 4 år och ämneslärare på högstadiet och gymnasiet 4,5 – 5,5 år. Yrkeslärarutbildningen ger 90 poäng efter 1,5 år men kräver kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet eller annan eftergymnasial utbildning. Djupa ämneskunskaper och pedagogisk skicklighet står i fokus, dvs konsten att lära ut. Alla lärare ska vara legitimerade och behöriga i sina ämnen. De senaste åren har det blivit lättare att få behörighet i flera ämnen så att lärare blir mer flexibla och ännu mer eftertraktade.

Lätt att få jobb

Möjligheten att få jobb efter avslutad utbildning är mycket goda, i synnerhet i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Vill du jobba utomlands finns det gott om svenska skolor som du kan undervisa på.

Adresser till svenska skolor i utlandet

School Children in Physical Education Class --- Image by © Royalty-Free/CorbisJobba med det du tycker är kul

Gillar du idrott, fysik, kemi, matlagning, slöjd eller motorer? Som lärare kan du jobba med det du gillar och dela med dig av ditt intresse och göra andra nyfikna. Det man tycker är kul gör man oftast bra och trivs med, det blir en positiv cirkel. Det finns få andra yrken där du har en lika central roll. Du har en läroplan att följa men också en stor frihet. Du kan till exempel undervisa i naturen eller på ett museum. Runt omkring dig har du inte bara elever utan även lärarkollegor att inspireras av. I ett stor globalt nätverk kan du hämta nya idéer.

Gör världen bättre

Tycker du det är viktigt att stoppa den globala uppvärmningen, vill du minska fattigdomen och slå ett slag för mänskliga rättigheter eller bidra till en lösning på energiförsörjningen? Du kan knappast göra det själv. Att elever blir intresserade och får kunskaper i hur samhället fungerar är ett väldigt bra sätt att göra skillnad och dra ditt strå till stacken. Attityder grundläggs tidigt, inte minst i skolan. Som lärare har du chans att påverka framtiden.

Utbildningsgrad – läget bland högstadielärare (procent)

I Sverige har vi en skrämmande brist på lärare i NO-ämnen och matematik. För att vi ska kunna leva vidare som en kunskapsnation med kompetens för teknisk och industriell utveckling och naturvetenskapligt grundad samhällsbyggnad krävs att fler väljer att utbilda sig till skickliga pedagoger i dessa ämnen. Färre än hälften av de lärare som undervisar idag har tillräcklig utbildning. Tabellen nedan visar vad högstadielärare har för utbildning i ämnen de undervisar i.

Ämne Tillräcklig utbildning Någon utbildning Ingen utbildning
Biologi 39 22 39
Kemi 16 36 48
Fysik 13 37 50
Teknik 7 23 70
Matematik 49 17 34

Källa: Skolverket

Inom tio år räknar SKL Sveriges Kommuner och Landsting med att den totala lärarbristen kommer att röra sig om flera tiotusentals lärare. Situationen skiljer sig dock i olika ämnen. Bland NO-lärare på grundskolan går ungefär 350 i pension varje år samtidigt som det utbildas färre än 30.

Ämnena kemi, fysik och teknik är en självklar del av en allmänbildning. Med hjälp av kunniga och engagerade lärare kan undervisningen bli ett intellektuellt och spännande äventyr.

Det var när lärarlegitimationen infördes som det stod klart och tydligt att bristen var skriande på utbildade lärare. På sikt kan det leda till högre löner. För att göra läraryrket mer attraktivt har regeringen infört karriärtjänster för lärare i grundskolan och gymnasiet med förstelärare och lektorer.

Gör en film om läraryrket

Tyvärr har vi inte lyckats få någon organisation, myndighet eller arbetsgivare att uppdra åt oss att göra en film om läraryrket och publicera den på yrmis.se som når ungdomar över hela landet som ska välja yrke och framtid. Är du som läser detta intresserad av att stå som avsändare till en yrkesfilm om läraryrket, kontakta YRMiS på info@yrmis.se

Mer information om hur det går till att göra film med YRMiS

Du gillar kanske också...