Kategori: Filmer

Industrielektriker – Joakim

FRÅGOR OM YRKET Vilken utbildning behöver man för att bli industrielektriker? Det finns en rad olika utbildningsvägar. Man kan gå elprogrammet med inriktning automation på teknikcollege, på komvux finns påbyggnadsutbildningar, det finns KY-kvalificerade yrkesutbildningar...

Industrielektriker – Jonathan

FRÅGOR OM YRKET Vilken utbildning behöver man för att bli industrielektriker? Det finns en rad olika utbildningsvägar. Man kan gå elprogrammet med inriktning automation på teknikcollege, på komvux finns påbyggnadsutbildningar, det finns KY-kvalificerade yrkesutbildningar...

IT-tekniker – Daniel

FRÅGOR OM YRKET Vilken utbildning behöver man för att bli IT-Tekniker? Det vanligaste är att man går gymnasieskolans elprogram med inriktning datorteknik eller olika specialutformade teknikprogram med IT-inriktning. Det finns även många friskolor med...

Kock – Rodrigo

FRÅGOR OM YRKET Hur ser framtiden ut för kockar? Finns det utvecklingsmöjligheter inom yrket? Framtiden ser ljus ut och det finns gott om jobb. I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2007 nämns kock som ett bristyrke....

Kyltekniker – Robin

FRÅGOR OM YRKET Vilken utbildning behöver man gå för att kunna bli en kyltekniker? Generellt sett finns det två vägar att gå, antingen så går man teknisk-, el- eller energilinje på gymnasiet, eller så...

Målare – Johan

FRÅGOR OM YRKET Vilken utbildning behöver man för att bli målare? Det finns tre huvudsakliga tillvägagångssätt för att bli målare: 1. Det vanligaste sättet är att man går en treårig gymnasieutbildning. Det första året...

Material & process

FRÅGOR OM YRKET Var kan man studera till civilingenjör i materialdesign? Vid KTH i Stockholm och vid Högskolan Dalarna i Borlänge. Hur visar företagen att civilingenjörer i materialdesign är betydelsefulla för dem? Genom miljoner...