Materialdesign – Jörgen

https://www.youtube.com/watch?v=LA9H-ckCsko

FRÅGOR OM YRKET

Vad har en civilingenjör i materialdesign för lön?
Ingångslön cirka 25 000 i månaden, 33 000 efter fem år och 41 000 efter tio år. Chefer har ofta högre lön.

Är det något speciellt man bör tänka på om man funderar på att bli civilingenjör i materialdesign?
Det går inte att glassa sig igenom varken utbildningen eller arbetslivet. Det är hårt arbete som lönar sig. Samtidigt har man jättekul, får många goda kamrater och hela världen som arbetsfält.

Är det lätt att få jobb som civilingenjör inom materialdesign?
Arbetsmarknaden är stabil, idag efterfrågas det ungefär lika många som söker arbete inom materialområdena. Antalet civilingenjörer kommer att öka samtidigt som det sker en omfattande generationsväxling under de närmaste 5-10 åren.

Hur visar företagen att civilingenjörer i materialdesign är betydelsefulla för dem?
Genom miljoner i stipendier. Jernkontoret delar ut stipendier motsvarande det antal utbildningsplatser som finns vid materialdesignprogrammen på KTH och Högskolan Dalarna. Genom att läsa vissa studiefördjupningar och efter att vissa poängkrav uppnåtts kan man sammanlagt ha fått högst 50.000 kr skattefritt efter examen.

Du gillar kanske också...