Hem

Vad vill du göra i framtiden?

Vi på YRMiS vill inspirera och hjälpa dig att välja en utbildning som leder till ett arbete som du kommer att trivas med. Gå in på vår filmsida. Det finns säkert filmer om många jobb och företag där som du inte känner till. På filmsidan kan du också göra studiebesök på olika arbetsplatser. Filmerna ger starka intryck och breda bilder av olika yrken. Du hittar också unga egenföretagare som berättar om hur det är att starta och driva företag och filmer om olika skolor. Framtiden är full av möjligheter. Vi hoppas att du ser fram emot att börja jobba.

Senaste från Facebook

YRMiS

YRMiS är en ideell förening som arbetar med att guida och inspirera människor till genomtänkta yrkesval. Detta gör vi genom kortfilmer där unga förebilder och företagsledare beskriver olika yrken och arbetsplatser. Vi hjälper även kommuner att samordna praktik och andra arbetsmarknadsinsatser som trainees, lärlingsplatser, sommarjobb och studiebesök. I YRMiS lärarrum finns lektionsförslag som följer läroplanen i olika ämnen kopplade till arbetsliv och entrenörskap. De skolor som inte har någon egen studie- och yrkesvägledare kan hyra en på konsultbasis i YRMiS SYV-pool. Vi hoppas också att snart kunna öppna en Fråga SYV-tjänst på nätet med fokus på arbetslivet. Vi vill att ungdomar ska se fram emot att börja jobba!
YRMiS
YRMiS06/03/2020 @ 14:24
Gå en kurs i att utveckla introduktionsprogrammen

Bli bättre på att röja utbildningshinder på introduktionsprogrammen så att fler elever kan nå sina mål med utbildningen. Kursen vänder sig till dig som utvecklar introduktionsprogrammen i kommunen.

Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - Styrning
YRMiS
YRMiS06/03/2020 @ 14:23
Lär dig leda det kollegiala lärandet i Lärportalens moduler

Ska du och dina kollegor arbeta med någon av våra moduler på Lärportalen? Utbilda dig i att leda kollegialt lärande under läsåret 2020 – 2021, parallellt med att ni arbetar med modulerna på din skola. Anmälan är öppen till och med den 13 mars.

Till utbildningen

Läs fler inlägg på vår Facebook-sida.

Nyheter från annat håll