Hem

Vad vill du göra i framtiden?

Vi på YRMiS vill inspirera och hjälpa dig att välja en utbildning som leder till ett arbete som du kommer att trivas med. Gå in på vår filmsida. Det finns säkert filmer om många jobb och företag där som du inte känner till. På filmsidan kan du också göra studiebesök på olika arbetsplatser. Filmerna ger starka intryck och breda bilder av olika yrken. Du hittar också unga egenföretagare som berättar om hur det är att starta och driva företag och filmer om olika skolor. Framtiden är full av möjligheter. Vi hoppas att du ser fram emot att börja jobba.

Senaste från Facebook

YRMiS

YRMiS är en ideell förening som arbetar med att guida och inspirera människor till genomtänkta yrkesval. Detta gör vi genom kortfilmer där unga förebilder och företagsledare beskriver olika yrken och arbetsplatser. Vi hjälper även kommuner att samordna praktik och andra arbetsmarknadsinsatser som trainees, lärlingsplatser, sommarjobb och studiebesök. I YRMiS lärarrum finns lektionsförslag som följer läroplanen i olika ämnen kopplade till arbetsliv och entrenörskap. De skolor som inte har någon egen studie- och yrkesvägledare kan hyra en på konsultbasis i YRMiS SYV-pool. Vi hoppas också att snart kunna öppna en Fråga SYV-tjänst på nätet med fokus på arbetslivet. Vi vill att ungdomar ska se fram emot att börja jobba!
YRMiS
YRMiS känner sig glädjefylld på YRMiS.12/04/2017 @ 9:57
Vi på YRMiS önskar er alla en riktigt Glad Påsk! 🐥💐
#gladpåsk #påsk2017 #yrmis #inspiration #framtid #yrke #utbildning #kortfilm #gymnasieval
YRMiS
YRMiS har delat Gymnasiebasens inlägg.13/03/2017 @ 13:12
Bra tips inför gymnasievalet!
YRMiS
YRMiS22/02/2017 @ 9:21
I oktober 2017 är det dags för Yrkes-VM i Abu Dhabi! Världsmästerskapen i yrkesskicklighet, för ungdomar under 23 år, är en fantastisk tävling där många olika yrken visas upp och kunskap och erfarenheter utbyts mellan olika tävlande länder.
#yrke #yrkesutbildning #yrkesskicklighet #yrkeslandslaget #worldskills2017 #yrmis #gymnasiebasen
YRMiS
Introducing WorldSkills Abu Dhabi 2017
Abu Dhabi prepares to host the 44th WorldSkills event. This video showcases some highlights, local landmarks, culture and what to expect this October at the ...
youtube.com
YRMiS
YRMiS har delat Gymnasieantagningen Stockholms läns inlägg.15/02/2017 @ 13:09
YRMiS
YRMiS har delat en sida.15/02/2017 @ 12:14
Följ Gymnasiebasen för nyheter och aktuell information som rör gymnasieantagningen!

Läs fler inlägg på vår Facebook-sida.

Nyheter från annat håll

 • Sök statsbidrag för att stärka introduktionsprogrammen 15 augusti, 2017 00:00
  Huvudmän med minst 15 elever som går på ett introduktionsprogram kan söka bidrag för att genomföra insatser utifrån lokala behov. Sök senast den 15 september.
 • Sök statsbidrag för att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse 15 augusti, 2017 00:00
  Bidraget ska användas till pågående eller nya insatser som bidrar till hälsofrämjande skolutveckling. Kommunala och fristående huvudmän för grundskolan och gymnasieskolan kan söka bidraget senast den 15 september.
 • Förändring i kursplanen för sfi 11 augusti, 2017 00:00
  Den 29 juni 2017 fattade regeringen beslut om en förordningsändring. Förändringen gäller målgruppsanpassade och sammanhållna studievägar och träder i kraft den 8 augusti 2017.
 • Beslut om bidragsramar för ökad jämlikhet 11 augusti, 2017 00:00
  Bidragsramarna tilldelas de 50 procent av huvudmännen som utifrån socioekonomiska förutsättningar har störst behov av bidraget. Bidragsramarna fastställs med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen.
 • Hur går den fortsatta reservantagningen till 10 augusti, 2017 13:18
  Två reservantagningar har gjorts efter slutantagningen. Vill du ställa dig i kö till en ny utbildning så ska det göras skriftligt via den ansökningsblankett som finns på vår hemsida. Den ska skickas till Gymnasieantagningen och inkomma senast den 21 augusti så att vi kan registrera den. Från mitten av augusti kan skolorna ta över sin egen reservantagning. Sista datum för skolorna att ta över sin egen reservantagning är på skolans uppropsdatum. Fram till att skolorna tar över sin egen reservantagning så sköts den av Gymnasieantagningen. När skolorna tar över reservantagningen får de en lista på de reserver som finns. Skolorna ska följa turordningen på listan. Tänk på att det är viktigt att skolan har kontaktuppgifter till dig. Om du inte angett mobilnummer på din sida på webben meddela gärna skolan hur de kan kontakta dig.  Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum saknas kan du gå in på skolans hemsida och se när upprop äger rum och från det datumet så kontaktar du skolan direkt om inte annan information ges av skolan. Här hittar du datum då skolorna tar över reservantagningen 2017
 • lediga platser 10 augusti, 2017 09:35
  Här nedan kan du se var det finns lediga platser i PDF-format. Nationella program (pdf) 2017-08-10 Introduktionsprogram (pdf) 2017-08-10  
 • Nytt statsbidrag för att öka jämlikheten 9 augusti, 2017 00:00
  Statsbidraget riktar sig till de huvudmän som har de sämsta socioekonomiska förutsättningarna. Syftet med bidraget är att öka andelen grundskoleelever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Den 11 augusti kommer Skolverket att fatta beslut om vilka huvudmän som kommer att kunna ta del av bidraget.
 • Välkommen Peter Fredriksson 1 augusti, 2017 00:00
  Idag tillträder Peter Fredriksson som ny generaldirektör på Skolverket. Han kommer närmast från en tjänst som utbildningsdirektör i Södertälje och har en bakgrund både som lärare och skolledare.
 • Telefon- och besökstider sommar 2017 30 juli, 2017 13:52
  Under sommarveckorna har vi ändrade telefon- och besökstider. De ändrade tiderna gäller från vecka 25 till och med vecka 32. Här hittar du våra öppettider  
 • ATT VARA RESERV 7 juli, 2017 11:40
  Att vara reserv innebär att du kan bli antagen eller få en bättre placering på reservlistan när någon nu antagen tackar nej till sin plats eller blir antagen på ett högre rangordnat val.  
 • SVARA PÅ ANTAGNINGSBESKEDET? Detta gäller 30 juni, 2017 15:36
  Här kan du läsa om hur du svarar på ditt antagningsbesked.  
 • Inställd telefontid 12 juni, 2017 16:02
  Tisdag 13 juni har vi ingen telefontid. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post.  
 • Information om den slutliga antagningen 2017 18 maj, 2017 13:35
  Här kan du läsa mer om hur den slutliga antagningen går till.  
 • Sen ansökan 16 maj, 2017 00:30
  Om du vill göra en sen ansökan, det vill säga ändra val eller göra en helt ny ansökan använder du denna blankett (wordformat). Läs informationen noga vad det innebär att göra sena ändringsval! OBS! Du måste vara utloggad när du letar efter ansökningskoder!  
 • Rangordna dina val! 5 maj, 2017 14:21
  Tänk på att du behöver rangordna utbildningarna i din ansökan så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Läs mer om hur det fungerar här!