Hem

Vad vill du göra i framtiden?

Vi på YRMiS vill inspirera och hjälpa dig att välja en utbildning som leder till ett arbete som du kommer att trivas med. Gå in på vår filmsida. Det finns säkert filmer om många jobb och företag där som du inte känner till. På filmsidan kan du också göra studiebesök på olika arbetsplatser. Filmerna ger starka intryck och breda bilder av olika yrken. Du hittar också unga egenföretagare som berättar om hur det är att starta och driva företag och filmer om olika skolor. Framtiden är full av möjligheter. Vi hoppas att du ser fram emot att börja jobba.

Senaste från Facebook

YRMiS

YRMiS är en ideell förening som arbetar med att guida och inspirera människor till genomtänkta yrkesval. Detta gör vi genom kortfilmer där unga förebilder och företagsledare beskriver olika yrken och arbetsplatser. Vi hjälper även kommuner att samordna praktik och andra arbetsmarknadsinsatser som trainees, lärlingsplatser, sommarjobb och studiebesök. I YRMiS lärarrum finns lektionsförslag som följer läroplanen i olika ämnen kopplade till arbetsliv och entrenörskap. De skolor som inte har någon egen studie- och yrkesvägledare kan hyra en på konsultbasis i YRMiS SYV-pool. Vi hoppas också att snart kunna öppna en Fråga SYV-tjänst på nätet med fokus på arbetslivet. Vi vill att ungdomar ska se fram emot att börja jobba!
YRMiS
YRMiS har delat Vikarieförmedlingens foto.30/06/2016 @ 13:55
Stort grattis från YRMiS!
5    Se hela på Facebook
YRMiS
YRMiS har delat Vikarieförmedlingens inlägg.29/06/2016 @ 16:20
Vi på YRMiS önskar lycka till med insamlingen till Barncancerfonden!
   Se hela på Facebook
YRMiS
YRMiS28/06/2016 @ 13:00
Varje år drabbas cirka 300 barn av cancer i Sverige, vilket är 300 barn för mycket. Därför är bidrag till forskning och utbildning om barncancer livsviktigt. Genom Barncancerfonden har Jace Witt startat insamlingen Solrosbarn, med målet att samla in 30 000 kr innan sista juni. Just nu är 89% av insamlingsmålet avklarat.

Vi på YRMiS kommer imorgon, onsdag den 29 juni, att stötta insamlingen Solrosbarn, som kommer att finnas vid Djurgårdsbron i Stockholm under hela dagen. Alla gåvor behövs!

Team Rynkeby, som i juli ska cykla till Paris till förmån för Barncancerfonden, kommer också att vara på plats.

https://www.barncancerfonden.se/1309401597/
3    Se hela på Facebook
YRMiS
YRMiS har delat sitt inlägg.14/06/2016 @ 14:22
   Se hela på Facebook
YRMiS
YRMiS känner sig glädjefylld.14/06/2016 @ 10:57
Sommarens nyhetsbrev är här!
Trevlig sommar!! 🍓 ☀️😎
2    Se hela på Facebook

Läs fler inlägg på vår Facebook-sida.

Nyheter från annat håll

 • Resultat av slutantagning 28 juni, 2016 15:20
  Från onsdag 29 juni visas resultatet av den slutliga antagningen. Logga in för att se ditt resultat.  
 • Var tredje elev i gymnasieskolan pendlar över kommungränsen 28 juni, 2016 00:00
  De lokala skolmarknaderna för gymnasieutbildning har sedan 2009 blivit färre och större. Ett minskat elevantal under flera år har sannolikt inneburit att det blivit svårare för många kommunala huvudmän att på egen hand erbjuda ett allsidigt utbud av program. Av de drygt 320 000 gymnasieeleverna pendlade cirka en tredjedel över en kommungräns 2014. Den här rapporten beskriver förändringar i skolmarknadens geografi mellan 2009 och 2014.
 • Statistik om utbildning i svenska för invandrare 2015 23 juni, 2016 00:00
  Nu finns statistik om i utbildning i svenska för invandrare 2015. I statistiken ingår uppgifter om elever fördelade efter kön, ålder, tidigare utbildning, läs- och skrivinlärning, typ av anordnare, modersmål och födelseland. Studieresultat redovisas som provbetyg, kursbetyg och resultat av studierna efter 2-3 års studier.
 • telefon- och besökstider under sommaren 21 juni, 2016 10:37
  Under sommarveckorna har vi förändrade besöks- och telefontider. Här hittar du alla öppettider . Bra att veta är att du alltid når oss via mail: gyantagningen@ksl.se  
 • Fler komvuxelever på grundläggande nivå, färre på gymnasial nivå 21 juni, 2016 00:00
  Antalet kursdeltagare i den kommunala vuxenutbildningen minskar. Utvecklingen ser dock olika ut. Elevantalet ökar på grundläggande nivå men minskar på gymnasial nivå.
 • Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan 20 juni, 2016 00:00
  Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna. Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle.
 • Mer matematik i grundskolan 15 juni, 2016 00:00
  Nu utökas undervisningstiden i matematik för elever i årskurs 4-6. Det gör att den totala undervisningstiden för matematik i grundskolan är 1125 timmar. Övriga ämnen är oförändrade. Förändringen börjar gälla från höstterminen 2016.
 • Förskoleklassen och fritidshemmet får egna avsnitt i läroplanen 14 juni, 2016 09:17
  Förskoleklassen och fritidshemmet får egna syften och centrala innehåll från höstterminen 2016. Detta ska öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen. Samtidigt införs också nya skrivningar om övergångarna mellan förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
 • Slutbetyg 14 juni, 2016 08:42
  Slutbetygen kommer att synas under förmiddagen idag när du loggar in på din sida. Kontrollera att de stämmer och maila oss om det är några fel.  
 • INFORMATION OM DEN SLUTLIGA ANTAGNINGEN 7 juni, 2016 09:49
  Här hittar du information om den slutliga antagningen till gymnasieskolan 2016.  
 • Utbildningar som ej startar 2016 24 maj, 2016 12:54
  Här kan du se vilka utbildningar som ej startar 2016  
 • Nya program som startar 2016 13 maj, 2016 15:46
  Här hittar du en lista på nya program som startar HT-2016.  
 • Sista ansökningsdag 16 maj 13 maj, 2016 14:22
  Måndag 16 maj är sista dagen att göra din ansökan till gymnasiet inför hösten 2016. Har du frågor maila oss på gyantagningen@ksl.se  
 • Utbildningar nu sökbara till Stockholms Praktiska - Liljeholmen och Bromma 19 april, 2016 10:14
  Ett antal utbildningar har under den första ansökningsperioden inte kunnat sökas fram vid val av program och inriktning här på hemsidan. Klicka här för att se vilka utbildningar det gäller .  
 • Preliminärt antagningsresultat för dig som bor utanför Sthlms län 14 april, 2016 12:57
  Om du är folkbokförd utanför Stockholms län kan du gå in och titta på det preliminära antagningsresultatet här . Jämför dina betyg med antagningsgränsen för programmet du har sökt för att få veta hur du ligger till. Inför slutantagningen kommer du som bor utanför länet att få inloggningsuppgifter till vår hemsida för att kunna se om du blivit antagen.