Praktik

Du som är elev
Äntligen har du chansen att komma ut i arbetslivet och få prova på något som du är intresserad av! Ibland kan din PRAO göra det lättare att välja till gymnasiet. På gymnasiet kan praktiken hjälpa dig att testa ett framtida yrke – eller upptäcka att det du trodde var roligt kanske inte var vad du hade tänkt dig. Många elever har tack vare praktiken fått in en fot hos en arbetsgivare som har lett till sommarjobb eller extrajobb. Ofta får du värdefulla kontakter och referenser inför framtiden. Gör det bästa av din praktik och se det som en möjlighet! Ladda ner boken som är full av tips och mallar inför din praktik här. Där kan du läsa hur du kan gå till väga för att hitta bästa praktikplatsen för just dig och mycket annat intressant som har med din praktiktid att göra. Vill du ha ett tryckt exemplar kan du beställa det hos Svenskt Näringsliv.

Du som arbetar i skolan
Att samverka med arbetsmarknaden är en del av skolans uppdrag. Det stärker kvaliteten på utbildningen och gör den mer meningsfull. Nio av tio elever ser praktiken som ett bra tillfälle att pröva ett yrke. Arbetsgivare har möjlighet att lära känna framtida medarbetare. Skolan ska förbereda eleverna för vuxenlivet och yrkesvalet. Tack vare praktiken kan ni integrera undervisning om samhället, historia, svenska och ekonomi på ett konkret sätt. Här hittar du många värdefulla verktyg för dig som handleder praktikanter på högstadiet och gymnasiet, inklusive uppföljning och utvärdering. Vill du ha en pärm med samma material kan du beställa det hos Svenskt Näringsliv.

Du som är arbetsgivare
Dagens elever är framtidens medarbetare och samarbetsparter. De kommer snart att bestämma vad de vill arbeta med. En eller två veckors praktik ingår i undervisningen på högstadiet och kallas prao. På de praktiska programmet i gymnasiet ingår längre praktik och kallas APU. Att ta emot en elev är ett bra sätt för arbetsgivare att knyta starka band med skolan. Du gör dessutom en värdefull samhällsinsats för Sverige och våra ungdomar. Registrera dig gärna som arbetsgivare på Yrmis praktikplats så att elever lätta kan få kontakt med er som potentiell praktikplats. Vill du slå ett slag för ett specifikt yrke gör vi gärna en yrkesfilm från din arbetsplats och publicerar på yrmis.se Ett bredare grepp om flera olika yrken hos arbetsgivare ges i studiebesöksfilmerna. Kontakta oss om ni är intresserade av att marknadsföra er organisation på film! Här hittar ni handfasta förslag som Svenskt Näringsliv har tagit fram om hur ni gör praktikperioderna så lyckade som möjligt för både er som arbetsgivare och eleven.