Vårdbristen: Vi är i skriande behov av psykiatrisjuksköterskor

sjukskterska_storEn psykiatrisjuksköterska arbetar i allmänhet på psykiatriska kliniker, behandlingshem eller inom primärvården på vårdcentraler. Till skillnad från en allmän sjuksköterska går arbetet här främst ut på att hjälpa den psykiskt sjuke patienten hantera situationen. Man kan fungera som en psykolog, där för att hjälpa patienten fungera. Ibland kan känslor av hopplöshet drabba en patient, så då är psykiatrisjuksköterskans roll att motivera och stötta. Man kan behöva hjälpa till att sätta upp mål för framtiden och återge patienten en känsla av kontroll över situationen.

Man arbetar både individuellt och självständigt. Psykiatrisjuksköterskan ingår i ett vårdteam som består av psykolog, läkare, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och skötare. Samarbetet med myndigheter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten är också något som behöver fungera. Helhetsperspektivet är viktigt!

Tillsammans med patienten kommer man överens om en behandling och hjälps sedan åt att sätta den i praktik. Ofta handlar psykiatrisjuksköterskans arbete ofta om att träna patienterna i hemmiljö, för att de senare ska kunna fungera i samhället. Både patienter och närstående ska medverka i kartläggningen och behandlingen, och givetvis kunna påverka vad som händer. Eventuella mediciner och injektioner ges också av psykiatrisjuksköterskan.

För att bli psykiatrisjuksköterska måste man först tillskansa sig full sjuksköterskeutbildning. Efter det tillkommer ett års yrkeserfarenhet innan man blir behörig på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård. Utbildningen tar ett år om man studerar på heltid.

Medellönen för en psykiatrisjuksköterska är 31 600 kr/mån. Det är en stor skillnad mot en ”vanlig” sjuksköterskelön och visar att det verkligen lönar sig att specialisera och vidareutbilda. Det råder brist i hela vården, så det finns verkligen utrymme att utforska sina egna intressen och särskilda potential!

En viktig egenskap för jobbet är förmågan att kunna se till helheten. Eftersom man har många olika parter att samarbeta med måste man kunna ta in många röster och fungera i grupp. Empati och lyhördhet är också viktigt, men man måste ha i åtanke att jobbet kan kräva mycket av en psykiskt.

Arbetsförmedlingen prognosticerar att arbetsmarknaden kommer vara mycket god för psykiatrisjuksköterskor, både nu och i den närmaste framtiden.

Jämför utbildningar på studera.nu

Mer om sjuksköterskeyrket

Du gillar kanske också...