Om oss

YRMiS är ett digitalt verktyg samt en plattform för elever, lärare, skolor och företag.

Vi på YRMiS vägleder och inspirerar människor till genomtänkta studie- och yrkesval med hjälp av bland annat kortfilmer. På film beskriver unga förebilder olika yrken och arbetsgivare berättar om vad deras arbetsplats har att erbjuda och efterfrågar. YRMiS riktar sig till dig som står inför ett val, oavsett om du ska välja gymnasium, omskola dig i vuxen ålder, hitta praktikplats eller feriejobb. I lärarrummet kan skolpersonal hämta lektionsförslag om hur de kan integrera undervisning om arbetsmarknaden i skolan. Uppgifterna följer läroplanen.

YRMiS verksamhet har funnits sedan 2007. Våra kontor ligger på Östermalm i Stockholm samt Skärholmen i Stockholm. Dock så kan alla oberoende geografisk hemort gå in 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och lära sig mer om hur det är att arbeta inom olika yrken i olika anställningsformer. YRMiS Yrkesguiden är en virtuell mässa som ger elever kunskaper om yrken och framtidsmöjligheter som många inte kände till tidigare. Arbetsgivare och branschorganisationer får hjälp att marknadsföra och visa upp yrken och arbetsplatser för ungdomar i hela landet.

Samordning av praktikplatser
Som ett led i arbetet med att konkret öka samverkan mellan skola och arbetsliv erbjuder vi också kommuner och koncerner hjälp med att samordna praktik, studiebesök, traniees, feriejobb, mm. Praktikerbjudandet består dels av ett IT-verktyg, dels av en pedagogisk kommunikationsdel. Syftet är att skapa fler praktikplatser, spara tid och pengar, ge fler arbetslivserfarenhet och kontakter och förbättra kvaliteten på praktiken för alla parter. Att alla inblandade har en samsyn kring hur praktik ska fungera är en förutsättning för att resultatet ska bli bra.

SYV-poolen
YRMiS hyr ut studie- och yrkesvägledare till de skolor och organisationer som behöver en vägledare för kortare eller längre tid. Genom vårt systerbolag som är ett auktoriserat bemanningsföretag för skolpersonal förmedlar vi konsulter som hjälper elever i grupp och individuellt inför deras framtid. De skolor som inte har någon egen anställd vägledare kan via YRMiS SYV-pool ändå ge eleverna hjälp under den period de väljer att hyra en vägledare av oss.

Föreläsningar och temadagar
YRMiS föreläser för elever, lärare, vägledare, kommuner och företag. På skolor, seminarier, arbetsmarknadsdagar, mässor och vid andra evenemang skräddarsyr vi föreläsningar efter olika målgrupper. Vi ordnar även paneldebatter inom olika områden som rör samverkan mellan skola och arbetsmarknaden och sätter ihop temadagar med olika aktörer och workshops.

Våra föreläsningar hålls utav Jace Witt och Peter Lööf som beger sig ut på plats för att prata med både elever och lärare om framtidsval. Våra föreläsare Jace Witt och Peter Lööf kan ni läsa mer om här.

YRMiS Yrkesguiden är politiskt och religiöst oberoende.

https://www.youtube.com/watch?v=dsw53w8rkxU