Fel val förlänger gymnasiet

slutbetyg3 av 10 elever stod utan slutbetyg efter tre år på gymnasiet. Det visar Skolverkets sammanställning där 69 procent av alla 127 000 ungdomar som började gymnasieskolan 2008 kunde ta emot ett slutbetyg tre år senare. En tredjedel kom inte i mål på den tänkta studietiden. De hade antingen fått lägga minst ett år på det individuella programmet på grund av för dåliga grundskolebetyg eller så insåg de att de valt fel program och fick börja om från början. Att så många väljer fel förlorar både de själva och samhället på. Glappet mellan skolan och arbetslivet är för stort. Det är svårt att förstå hur arbetsmarknaden fungerar i skolbänken.

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar barnens resultat
Hur gymnasieelever lyckas beror till stor del på föräldrarnas utbildningsnivå. Bland de högutbildades barn har 78 procent slutbetyg efter tre år. Bland elever till lågutbildade, motsvarande grundskola, är andelen nära hälften, 45 procent. Elever med högutbildade föräldrar får också högre betyg än elever till lågutbildade. Snittbetyget för alla som lämnade gymnasieskolan i våras var 14,1 av 20 möjliga. Betygspoängen har varit i stort sett densamma de senaste åren.

Betygen har blivit bättre för eleverna på energiutbildningar och livsmedelsutbildningar. Omvänt har betygen blivit sämre för eleverna på medieutbildningar. En möjlig förklaring är att dessa utbildningar rekryterar andra elever än tidigare.

Fler får behörighet till högskolan men färre går vidare direkt efter gymnasiet
Av de nästan 99 000 elever som fick ett slutbetyg våren 2011 hade 87,1 procent nått kraven för grundläggande behörighet att studera på universitet och högskola. Direktövergången till högskolestudier minskade något för dem som avslutade gymnasiet våren 2010 jämfört med årskullen innan, 23,6 procent jämfört med 25,0 procent.

En elev på var tredje gymnasieskola får slutbetyg med reducerad utbildning
Statistiken visar också att allt färre elever utnyttjar möjligheten att reducera utbildningen för att kunna få ett slutbetyg. Våren 2011 fick knappt 400 elever ett slutbetyg från ett reducerat program. Det motsvarar en elev på var tredje gymnasieskola.

Obereonde av föräldrars utbildningsnivå kan alla som vill få ökad insikt om olika yrken och arbetsplatser i YRMiS Filmrum. Du kan också göra testet som vi tipsade om tidigare i veckan där du får fundera på vad du tycker är viktigt och vad du gillar och vad du kanske skulle passa som i framtiden när du börjar jobba.

Ladda ner sammanställningen från skolverket här.

Du gillar kanske också...