Medan verksamhetscheferna i landstinget tjänar 61.800 kronor i genomsnittlig månadslön får den statligt anställde verksamhetschefen nöja sig med 54.000 kronor i snitt. I den senare gruppen hittar man exempelvis polischefer, tekniska chefer och ambassadråd.

I kommunerna toppar politiker och högre ämbetsmän löneligan med en snittlön på 57.200 kronor.

Skillnaden mellan en privat chefs snittlön och en kommunal är 19 600 kronor varje månad. Det är mer än en kommunal byggnadsarbetares månadslön. Bäst löneutveckling har IT-cheferna på stora företag, ekonomidirektörer och finansdirektörer. Vid en internationell jämförelse har vi dock inte särskilt höga löner i Sverige.

Bland de lägst avlönade grupperna hittar man städare, bygg- och anläggningsarbetare, restaurangbiträden och kassapersonal. En städare i privat sektor får i snitt 22.100 kronor. Det kan jämföras med kommunanställda städare, som i snitt får en lön på 20.200 kronor.

Mer information finns på www.scb.se Riksdagsledamöter ingår inte i statistiken då de räknas som förtroendevalda och inte anställda.

Privatanställda tio i topp 2011 Snittlön     Kommunal sektor tio i topp 2011 Snittlön
VD, verkschefer, m fl 81 400 Högre tjänstemän och politiker 57 200
Chefer för särskilda funktioner 56 200 Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning 36 900
Hälso- och sjukvårdsspecialister 53 800 Verksamhetschefer inom utbildning 39 000
Piloter, fartygsbefäl, m fl 52 600 Verksamhetschefer inom vård och omsorg 34 200
Jurister 49 100 Övriga drifts- och verksamhetschefer 43 000
Drift- och verksamhetschefer 45 500 Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning mm 34 000
Matematiker och statistiker 45 000 Övriga dataspecialister 31 900
Fysiker, kemister, m fl 43 800 Arkitekter och stadsplanerare 34 100
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 42 100 Barnsjuksköterskor 29 200
Dataspecialister 40 300 Distriktssjuksköterskor 30 500
           
Landstingssektor tio i topp 2011 Snittlön     Statlig sektor tio i topp 2011 Snittlön
Övriga drifts- och verksamhetschefer 61 800 Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning mm 54 000
Läkare 57 900 Domare 50 200
Tandläkare 43 000 Övriga civilingenjörer m fl 37 900
Verksamhetschefer inom vård och omsorg 39 900 Övriga dataspecialister 37 700
Administratörer i offentlig förvaltning 36 000 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 37 000
Psykologer m fl 33 000 Säkerhetsinspektörer m fl 35 400
Barnmorskor 31 400 Universitets- och högskolelärare 35 300
Akutsjuksköterskor m fl 31 300 Läkare 35 200
Operationssjuksköterskor 30 800 Administratörer i offentlig förvaltning 35 000
Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 30 200 Revisorer m fl 34 400