Praktik utomlands ger värdefulla meriter

bagareEtt bra sätt att skaffa sig en bred erfarenhet av arbetslivet är att göra praktik utomlands. Det låter dessutom spännande och lockande för många. Utan kontakter krävs hårt arbete för att få möjligheten. Men vem betalar kalaset, mamma och pappa? Inte nödvändigtvis. Genom Internationella Programkontoret finns möjlighet att söka bidrag.

Möjligheten till finansiering av praktik i ett annat land beror lite på vad du studerar, vad du arbetar med och vad du vill göra. Oftast är det din skola som ansöker om medel och som fördelar praktikplatserna.

Förutom speciella, internationella program finns också  “Praktikantprogrammet”, som ger unga mellan 20 och 30 år möjlighet att praktisera vid en organisation i ett utvecklingsland. Men det är enbart Sidas ramorganisationer inom det civila samhället samt näringslivets organisationer som kan söka medel för att finansiera den här sortens praktikverksamhet. De kan sedan i sin tur förmedla praktikplatser.

APL i utlandet

Om du är elev på gymnasiets yrkesförberedande program eller studerande inom yrkesvux, har du möjlighet att genomföra praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utlandet via programmet “Atlas praktik”. Det är din skola som ansöker om medel för att skicka sina elever, så det är dit du måste vända dig för att få veta om just du kan delta. Du kan även få möjlighet till APL utomlands via “Leonardo da Vinci praktik och utbyten”.

Praktik i nordiska och baltiska länder

Elever i grundskolan och gymnasieskolan kan också göra praktik utomlands via programmet “Nordplus Junior”. För det krävs att skolan har ansökt om medel för samarbete med andra skolor i de nordiska och baltiska länderna om till exempel elevpraktik.

Elever åkte till Thailand, Kanada,Tyskland, Australien och Nya Zeeland

Emma fick gymnasiepraktik på en skola i Thailand
Fredrik praktiserade som bagare i Kanada
Mathilda som går på ett naturbruksgymnasium fick praktiksera hos världsettan i Tyskland
Martina och Mathilda på John Bauer gymnasiet i Ystad fick floristpraktik på andra sidan jorden.

Kompetensutveckla dig utomlands

Vill du komma vidare inom ditt yrke?  Utveckla helt nya kunskapsområden? Eller få perspektiv på sådant du redan kan?

Internationella programkontoret arbetar med program och stipendier som rör kompetensutveckling för de flesta yrkesgrupper inom området utbildning och lärande. Kompetensutvecklingen och fortbildningen handlar om internationellt erfarenhetsutbyte av olika slag.

Lärare, pedagoger, administrativ personal, utbildningsansvariga, studie- och yrkesvägledare, museipedagoger, studiebibliotekarier och skolledare kan söka medel och få stöd. En del program vänder sig också till företagare och arbetslösa.

Mer information om finansiering av praktik och kompetensutveckling hittar du hos Internationella Programkontoret

Du gillar kanske också...