Vad händer om min skola läggs ner?

confused-by-creditBlivande gymnasielever står inför ett svårare val än någonsin. Förra året lades flera fristående gymnasieskolor ner på grund av bristande elevantal och detta har onekligen lämnat spår. Elever söker sig nu alltmer sällan till friskolor. Varför ta risken att skolan läggs ner mitt under utbildningen?

Friskolor kan verka lockande. Men vad händer om en skola läggs ner?

Fördelen med friskolor är att de ger elever och föräldrar valfrihet inför gymnasiet. När skolor kan gå med vinst eller förlust och det råder konkurrens mellan kommunala och privata skolor ligger det ett värde i att erbjuda en bra utbildning. En bättre produkt leder till större antal elever som väljer skolan, vilket leder till vinst.

Friskolor kan också erbjuda särskilda förmåner till eleverna på skolan. Till exempel kan de komma med löften om en gratis dator till varje elev, eller att eleverna kommer få äta lunch på restaurang en dag i veckan. Detta kan vara väldigt lockande för blivande gymnasielever, men man får ha i åtanke att lyx inte är värt mer än en ordentlig utbildning. Lärare kan också vara frikostiga med betygen och belöna eleverna bara för att de dyker upp på lektionerna. Detta kan leda till ”falsk kompetens”. En elev kan gå en kurs i livräddning, få högt betyg bara genom närvaro, och därmed lämna gymnasiet med papper på att hen kan hjärt-lungräddning.

I och med att friskolan räknas som ett företag kan det också gå med förlust, och då stängas ner utan förvarning. 2013 avbröts hundratals gymnasielevers utbildning på grund av att friskolekoncernen JB Education lade ner all gymnasieverksamhet i landet. De flesta skolorna togs över av andra huvudmän, men sommaren blev en traumatisk tid för både elever och föräldrar när de fann sig utan skola till hösten.

Vid nedläggning av en fristående gymnasieskola har Skolverket satt ut regler gällande elevens rättigheter. Om huvudmannen för skolan är ansvarig för andra skolor med tillstånd att bedriva det aktuella programmet, är huvudmannen skyldig att låta eleven slutföra programmet på en annan skola. Om en annan skola inte finns har huvudmannen ingen skyldighet att låta eleven slutföra sin utbildning.

Kommunen har en plikt att erbjuda eleven plats på en kommunal skola, men ingen skyldighet att slutföra en påbörjad specialutbildning. Om eleven till exempel har läst två år till frisör på en friskola, och den läggs ner, har kommunen ingen skyldighet att eleven ska kunna slutföra utbildningen till frisör.

Eleven får söka till en annan fristående eller kommunal gymnasieskola men det finns ingen garanti för att bli antagen.

Även om någon annan huvudman visar intresse för att ta över och driva vidare friskolan är det ingen garanti för att denne fortsätter erbjuda de utbildningar som har funnits på skolan. Skolinspektionen måste inte godkänna alla utbildningar som den nya huvudmannen ansöker om.

Du gillar kanske också...