Inte tillräckligt många väljer byggarbetare på gymnasiet

byggarbetareAnläggningsarbetare är ett brett begrepp som innefattar bland annat beläggningsarbetare, stensättare, rörläggare, vägarbetare och markanläggningsarbetare. Arbetet består av att bygga saker som vägar, broar, tunnlar, flygfält och vattenreningsverk. En anläggningsarbetare jobbar också i bostadsområden, då med den yttre miljön.  Som anställd arbetar man i privata företag eller till exempel på gatukontor eller Trafikverket.

Cirka 80 gymnasieskolor runtom i landet har Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mark och anläggning. Utbildningen är menad att främja elevens kunskap om hur man bygger på ett säkert, rationellt och miljömässigt hållbart sätt. Entreprenörskap och företagande ingår också. Det är viktigt att man öppnar upp för ett kontinuerligt lärande eftersom branschen förändras och utvecklas på olika sätt. Elevernas kreativitet uppmuntras och de lär sig även samarbete eftersom de kommer ingå i arbetslag.

Efter studenten uppföljs utbildningen av så kallad färdigutbildning, där man i 2,5 år går som lärling hos ett företag. Lärlingsanställning har man själv ansvar för att söka. Efteråt får man göra ett yrkesteoretiskt prov, och vid godkännande av det får man sitt yrkesbevis. Hela utbildningen finns också tillgänglig som lärlingsutbildning på vissa skolor, där den teoretiska delen av utbildningen läses in via ett distansstudiepaket från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Anläggningsarbetare har många och vitt skiljda inriktningar, och till ett stort projekt behövs alla. Det här är bara en kort lista på några som finns.
Markanläggningsarbetare jobbar med grönområden, lägger ut gräsmattor och planterar buskar och träd. De planerar även gångvägar och lekplatser.
Rörläggare lägger ledningar och byter ut gamla. Dessa rör leder vatten, avlopp, gas eller fjärrvärme. En rörläggare kallas också in om något har spruckit läck. De kan hitta läckan bara genom att lyssna på röret.
Stensättare arbetar vid gång- och körbanor genom att lägga ut kantsten, gatsten och sten- och betongplattor.

Det finns en planerad ökning på investeringar i vägar, järnvägar och bostadsbyggen, och där kommer det ske en stor mängd anställningar för anläggningsarbetare. Bristen har skett till följd av att inte tillräckligt många väljer den inriktningen på gymnasiet.

Medelinkomsten för en anläggningsarbetare inom den offentliga sektorn ligger på 25 700 kr/mån. Den privata sektorn har nästan 5000 kronor mer i medel. En anläggningsarbetare jobbar utomhus året runt, ibland på höga höjder och ibland även under jord. Arbete utanför hemorten förekommer och ibland måste man till och med bo på arbetsplatsen tillfälligt. Tunga lyft förekommer även om tunga maskiner används i nästan varje arbetsmoment, så man bör vara vid god fysisk form och kunna lyfta ergonomiskt.

Arbetsförmedlingens prognos om anläggningsarbete är att konkurrensen om jobben kommer att vara låg både nu och inom de närmaste tio åren.

utomhus

Mer om Bygg- och anläggningsprogrammet

Mer om anläggningsarbetaryrket

Du gillar kanske också...