Projektledare och Systemvetare – Ericsson

https://www.youtube.com/watch?v=vjWqJKjmjoI

FRÅGOR OM YRKET

Vad har en projektledare med systemvetenskaplig inriktning för lön?
Medellönen för en projektledare med systemvetenskaplig inriktning ligger på 39 100 kronor per månad. De som arbetar i den statliga sektorn har 34 400 kronor i snitt, i den privata ligger meddellönen på 39 800 kronor och i den kommunala sektorn på 31 200 kronor. (källa SCB)

Vilken utbildning behöver man?
Teknisk universitetsutbildning. Vill du arbeta på ett globalt företag krävs ofta språkkunskaper.

Är det något speciellt man bör tänka på om man funderar på att bli projektledare?
Det är bra att ha en bred utbildning som bas och att kunna hålla ihop flera olika trådar samtidigt. Social kompetens som gör att du lätt kan samarbeta och kommunicera med flera olika sorters människor är ett krav för att lyckas. Du bör ha lätt för att utrycka dig i tal och skrift.

Vilka personliga egenskaper är bra att ha för att trivas med yrket?
Flexibel, öppen och utåtriktad. Det är en fördel om du gillar att arbeta med många olika kontaktytor.

Hur ser framtidsutsikterna ut?
Ljusa! Det är liten konkurrens om jobben om du har rätt kompetens de kommande fem åren och det finns stora möjligheter att vidareutveckla sig inom just projektledning eller byta inriktning helt. Du kan avancera uppåt i projekthierarkin eller bredda dig och prova på nya typer av projekt. En annan utvecklingsväg är att klättra inom linjeorganisationen och bli chef för en avdelning.

Vad är en projektledares främsta ansvarsområden?
Som projektledare ansvarar du för att nå uppsatta mål i tid och presentera resultatet. Du ska hålla den budget som är bestämd, dvs se till att projektet inte kostar mer än tänkt. Du planerar, leder och styr projekt och skapar ett kreativt klimat mellan deltagarna.

Vad är fördelarna med yrket?
Det är utvecklande och du träffar många intressanta, kompetenta människor. Du är vanligt med flexibla arbetstider och många karriärmöjligheter. Ramarna är fasta och det är ett tydliga avgränsat område. När projektet är slut är målet nått och ett nytt projekt startar.

Du gillar kanske också...