Våra skolor saknar speciallärare och specialpedagoger

speciallarareSpeciallärare och specialpedagog är inte synonymer, utan två olika yrken som går in i varandra på vissa områden. En speciallärare har fokus på ett direkt arbete med eleverna. Hen kan själv undervisa elever i mån av behov. En specialpedagog har mer att göra med samarbetet mellan personal och ledning på skolan samt att skolan utvecklas pedagogiskt.  Man kan nästan kalla en specialpedagog för en arbetsledare för en grupp speciallärare. Tillsammans utformar de återgärdsprogram för elever med särskilda behov och utreder vilka barn som kan ha koncentrationssvårigheter eller språk- och talproblematik.

Både speciallärare och specialpedagoger kan arbeta på grundskolor och gymnasium, samt på särskolor, specialskolor och vuxenutbildningar. Yrket finns också för barn som ligger inlagda på sjukhus. Kommunala skolor är de vanligaste arbetsgivarna, men lediga tjänster finns också på privata skolor. Många specialpedagoger kommer att gå i pension de närmaste åren och tillgången täcker inte efterfrågan. Ökat elevantal och prioriteringen att alla elever ska uppnå kunskapsmålen bidrar också till att dessa lärare är enormt eftertraktade på arbetsmarknaden.

För att få studera till speciallärare/specialpedagog krävs till att börja med en färdig lärarutbildning. Det finns fyra lärarexamina idag.

  • Förskollärarutbildning  (3,5 år, 210 högskolepoäng)
  • Grundlärarutbildning (3-4 år, 180-240 högskolepoäng)
  • Ämneslärarutbildning  (4,5-5,5 år, 270-330 högskolepoäng)
  • Yrkeslärarutbildning (1,5 år, 90 högskolepoäng)

allaeleverInriktningarna ser lite olika ut och behörighetskraven varierar därför något. Grundläggande behörighet gäller alltid. Nk A, En B och Sh A (områdesbehörighet 6 a) är en bra grund till de flesta lärarutbildningar. Till ämneslärarutbildning finns särskilda krav.

Efter färdig lärarutbildning tillkommer minst tre års erfarenhet av läraryrket, samt separata påbyggnadsutbildningar för speciallärare och specialpedagog. De är 1,5-3 år (90 högskolepoäng) vardera och finns på elva olika högskolor och universitet runtom i Sverige. Utbildningarna är olika specialiserade och man kan välja mellan fokus på bland annatmatematik, språk-, läs- och skrivutveckling, utvecklingsstörning eller mot dövhet och hörselskada.

En medellön för en speciallärare/specialpedagog ligger på ca 30 900 kr/mån. Den påtagliga bristen i hela landet gör det också möjligt att löneförhandla redan från början.

Speciallärare och specialpedagoger måste, som alltid när man arbetar med barn och ungdomar, visa tålamod och stresshantering.  Man måste vara uppmärksam på förändringar och vara flexibel. Att kunna samarbeta och lära ut på ett pedagogiskt sätt är givetvis också viktigt, och givetvis så bör man även gilla att arbeta med barn!

Arbetsförmedlingens prognos om speciallärare och specialpedagoger är att jobbkonkurrensen kommer vara låg både nu och inom förutsebar framtid.

Jämför utbildningar på studera.nu

Mer om specialläraryrket

Du gillar kanske också...