Framtidens vinnare arbetar med vård, omsorg och pedagogik

Igår kom Statistiska centralbyrån ut med en rapport om vilka yrken som kommer att efterfrågas i framtiden. Enligt SCB utbildar sig lagom många inom teknik och tillverkning. Andra yrkesgrupper är mer obalanserade. Prognosen visar på ett underskott av arbetskraft med gymnasiekompetens. Kompetensbristen blir som störst inom vård och omsorg och en stor del av den ökade efterfrågan ligger inom äldreomsorgen. Vinnarna som kommer att ha lätt att få jobb är, utöver de som arbetar med vård och omsorg, personal med pedagogisk examen. Framför allt för förskollärare, speciallärare och lärare på högstadiet och gymnasiet kommer det att finnas gott om jobb att söka. Efterfrågan på personer med högst grundskoleutbildning väntas minska påtagligt i framtiden.

Läs hela rapporten här.

SCB120201

Du gillar kanske också...