Kategori: Yrkesfilmer

Kock – Rodrigo

FRÅGOR OM YRKET Hur ser framtiden ut för kockar? Finns det utvecklingsmöjligheter inom yrket? Framtiden ser ljus ut och det finns gott om jobb. I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2007 nämns kock som ett bristyrke....

Kyltekniker – Robin

FRÅGOR OM YRKET Vilken utbildning behöver man gå för att kunna bli en kyltekniker? Generellt sett finns det två vägar att gå, antingen så går man teknisk-, el- eller energilinje på gymnasiet, eller så...

Målare – Johan

FRÅGOR OM YRKET Vilken utbildning behöver man för att bli målare? Det finns tre huvudsakliga tillvägagångssätt för att bli målare: 1. Det vanligaste sättet är att man går en treårig gymnasieutbildning. Det första året...

Material & process

FRÅGOR OM YRKET Var kan man studera till civilingenjör i materialdesign? Vid KTH i Stockholm och vid Högskolan Dalarna i Borlänge. Hur visar företagen att civilingenjörer i materialdesign är betydelsefulla för dem? Genom miljoner...

Materialdesign – Jörgen

FRÅGOR OM YRKET Vad har en civilingenjör i materialdesign för lön? Ingångslön cirka 25 000 i månaden, 33 000 efter fem år och 41 000 efter tio år. Chefer har ofta högre lön. Är...

Mekatronik – John

FRÅGOR OM YRKET Vilken utbildning behöver man för yrket? Elprogrammet med inriktning automation. Du kan också gå teknikcollege eller teknikprogrammet som du kompletterar med ettårig teknikerutbildning på Komvux. Det finns också utbildningar på några...

Miljöekonom – Kristina

FRÅGOR OM YRKET Vilken typ av utbildning behöver man för att arbeta som miljöekonom på Energimyndigheten? Man ska ha en examen från en högskola eller ett universitet. Vad är ingångslönen som miljöekonom? Ingångslönen är...

Murare – Johan

FRÅGOR OM YRKET Behöver man någon särskild utbildning för att bli murare? Det bästa är att man går ett treårigt program på gymnasiet med inriktning Bygg – Husbyggnad. Efter studenten går man ofta som...

Musiker – Linda (Miss Li)

FRÅGOR OM YRKET Vad har en musiker i lön? Lönen varierar mycket beroende på genre och popularitet. Många får betalt för engångsuppdrag eller är anställda under en begränsad tid. Fast anställda musiker i symfoniorkestrar...