Flygmekaniker – Sunnantar

https://www.youtube.com/watch?v=DTTGNxuL8Ug

FRÅGOR OM YRKET

Vad får en flygmekaniker i månadslön?
Snittlönen låg 2006 på 25 200 kronor (källa SCB)

Vad gör en flygmekaniker?
En flygmekaniker arbetar med flygplanskonstruktioner, styrsystem, elsystem, hydrauliksystem, radiosystem och navigeringssystem. Flygmekanikern är expert på kolvmotorer och jetmotorer.

Vad finns det för utbildningar om man vill bli flygmekaniker?
På gymnasiet kan du gå Fordonsprogrammet och NV-programmet med inriktning mot flygteknik. Kontrollera att utbildningen har EASA-tillstånd, dvs uppfyller europeiska krav. Efter flygmekanikerutbildningen kan man gå en två terminer lång påbyggnad på flygteknikerutbildningen. Arbetsgivare ordnar vidareutbildningar för olika flygplanstyper. Ingenjörsutbildning på högskolenivå finns i Västerås och Luleå, samt en treårig utbildning på en fristående skola i Karlsborg.

Kan man jobba som flygmekaniker direkt efter gymnasiet eller behöver man läsa vidare?
Man kan jobba direkt efter gymnasiet men med vissa restriktioner. För att få ut sitt certifikat, A-behörighet, så krävs 1 – 1,5 års praktik efter gymnasiet samt en examinationsprövning som sker vid någon av Luftfartstyrelsen (Transportstyrelsen) godkända skolor. Praktikens längd efter skolan är avhängig av hur mycket praktik eleven kunnat tillgodogöra sig under gymnasietiden.

Är det något speciellt man bör tänka på innan man börjar plugga till flygmekaniker?
Det är vanligt att man arbetar kvällar, nätter och helger. Du får ofta arbeta i trånga utrymmen och tunga lyft förekommer så det är bra om du har god fysik, är stark och hyfsat smidig och tränar regelbundet. Har du astma eller allergier kan du rådgöra med din läkare innan du antar utbildningen.

Hur ser framtiden ut för flygmekaniker?
Idag råder balans på arbetsmarknaden för flygmekaniker och flygtekniker. En utbildning med europacertifikat ger en internationell arbetsmarknad. Fram till 2015 väntas ökade pensionsavgångar. Anställda inom försvaret påverkas av försvarspolitiska beslut. Flygmekaniker kan också arbeta inom andra branscher där mekanisk/teknisk kompetens efterfrågas.

Du gillar kanske också...