Navigatör – Jonas

https://www.youtube.com/watch?v=V1kQc-U_6RE

FRÅGOR OM YRKET

Vilken utbildning behöver man för att kunna arbeta på Sandvik som navigatör?
Man behöver en naturvetenskaplig gymnasieutbildning och en ingenjörsutbildning.

Hur ser framtidsutsikterna ut för navigatörer? Är det lätt att få jobb och finns det utvecklingsmöjligheter?
Utvecklingsmöjligheterna inom Sandvik är goda eftersom navigatörstjänsten används som rekryteringsbas för andra befattningar inom företaget. Även utanför Sandvik har det varit goda möjligheter att få jobb.

Vad tjänar en navigatör?
Ingångslön och löneutveckling är marknadsmässig för civilingenjörer. Ingångslönen skiftar då det är en relativt bred grupp som rekryteras för tjänsten, från nyexade civilingenjörer med något års erfarenhet till mer seniora personer med lång erfarenhet.

Vilka personliga egenskaper bör man ha för att trivas med yrket?
Man bör vara öppen och utåtriktad. Ha ett gott självförtroende och en förmåga att stå upp. Sen är det bra om man är van vid att arbeta i ett högt tempo.

Du gillar kanske också...