Drifttekniker – Monika

https://www.youtube.com/watch?v=e0V9x2VTXCc

FRÅGOR OM YRKET

Vad har en drifttekniker för lön?
Meddellönen för en drifttekniker ligger på 24.600 kronor per månad. De som arbetar i den statliga sektorn har 26.700 kronor i snitt, i den privata ligger medellönen på 25.700 kronor och i den kommunala sektorn på 22.200 kronor. (källa SCB)

Är det något speciellt man bör tänka på om man funderar på att bli drifttekninker?
Du bör vara medveten om att det är relativt med skiftarbete. Jour- och beredskapstjänst förekommer tämligen ofta. Dessutom är körkort en klar merit, ibland ett krav.

Hur ser framtidsutsikterna ut för en drifttekniker?
Arbetsmarknaden förväntas bli fortsatt gynnsam de närmaste åren. Utvecklingen mot alternativ bränsleanvändning lär leda till fler arbetstillfällen. Arbetslösheten är låg i nuläget och trenden lutar mot en viss brist på drifttekniker det närmaste året. Driftteknikernas arbetsmarknad påverkas av politiska beslut rörande energifrågor. En övergång till alternativa bränslen inom kraftvärmesektorn kan till exempel leda till fler arbetstillfällen.

Vad är en driftteknikers främsta ansvarsområden?
Som drifttekniker ansvarar du för att bostäderna har värme, belysning och ström. På dina axlar vilar en skyldighet att se till att energiförsörjningen fungerar. Som drifttekniker arbetar du med drift och underhåll i energisektorn, men du har även många andra arbetsområden att välja bland.

Var kan en drifttekniker arbeta?
Drifttekniker kan arbeta på alla typer av anläggningar som producerar el eller värme. De kan också arbeta med stora fastigheter som sjukhus, inom processindustrin och vid kommunala vatten- och avloppsanläggningar.

Vad finns det för lämpliga utbildningar för Drifttekniker och Driftingenjörer?
På gymnasiet finns Energiprogrammet med inriktning mot drift- och underhållsteknik. KY-Utbildningar finns i Drift- och underhållsteknik och Energi i Oskarshamn, i Process- och underhållsteknik i Oxelösund, för drifttekniker med inriktning mot kraftvärme eller elkraft i Härnösand och för Energitekniker inom drift och underhåll respektive Kyl- och värmepumpstekniker vid Stiftelsen Stockholms tekniska institut. Högskoleutbildningar finns på Chalmers, Mälardalens Högskola och Högskolan i Kalmar.

Du gillar kanske också...