Polis – Zeynep

https://www.youtube.com/watch?v=e4IA63hljnY

FRÅGOR OM YRKET

Vilken utbildning behöver man för att kunna arbeta som polis?
För att kunna arbeta som polis måste man ha gått polisutbildningen. Det är en utbildning som sträcker sig över fem terminer. Utbildningen omfattar fyra terminer heltidsstudier. Därefter följer en termins aspirantutbildning på en polismyndighet innan du är behörig att söka anställning som polis. Utbildningen hålls på tre platser i Sverige, på Polishögskolan i Solna och vid universiteten i Växjö och Umeå, dessutom kan du studera på distans. Efter godkända studier får du en polisexamen. Sedan är det dags för en termins avlönad aspirantutbildning på en polismyndighet innan du är behörig att söka anställning som polis.

Finns det möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll som polis?
Efter aspirantutbildningen arbetar de flesta till att börja med inom närpolisverksamhet och/eller utryckning. Vill du så kan du när som helst under yrkeslivet söka dig vidare inom polisen – hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning. Polisens vardagliga arbete brukar delas upp i två stora delar, ordningspolisen och kriminalpolisen. Inom dessa grenar finns en rad specialinriktningar. Läs mer om de olika specialinriktningarna på www.polisen.se/bli-polis

Finns det några särskilda personliga egenskaper jag måste ha för att kunna bli polis?
För att kunna söka till utbildningen finns en rad formella krav du måste uppfylla. Du måste ha svenskt medborgarskap, vara lämplig för polisyrket (personliga egenskaper och laglydnad), fylla lägst 20 år under antagningsåret, ha körkort för bil (B-behörighet), Normal fysisk förmåga. (Du får inte lida av kroniska sjukdomar eller ha sådana belastnings- eller förslitningsskador som kan kommaatt försvåra dina möjligheter att fullgöra polisyrket), du måste vara simkunnig, du måste ha god syn, ha normalt färgseende, ha fullgod hörsel, samt grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kan jag jobba utomlands om jag blir polis?
Ja, internationellt samarbete spelar en allt större roll i svensk polisverksamhet. Svensk polis samarbetar både operativt och strategiskt och deltar i utvecklingen av en demokratisk polis i andra länder. Du kan också tjänstgöra i fredsfrämjande insatser.

Hur mycket tjänar man som polis?
Under aspiranttiden tjänar man omkring 15 000 kr. Ingångslönen som polisassisten ligger omkring 20 000 kr, och efter fyra år i tjänst tjänar man i snitt runt 23 000 kr. Avvikelser kan förekomma mellan polismyndigheterna.

Du gillar kanske också...