40 000 nya statliga jobb

rikstagen

Hälften av de statliga arbetsgivarna anser att behovet av anställda med högskoleutbildning kommer att öka, bara 2 % tror att det minskar. Det visar en undersökning som ST, det största fackförbundet i den statliga sektorn, nyligen har presenterat.

De yrken som de statliga arbetsgivarna kommer att ha störst behov av de närmaste åren är

  • Civilingenjör/ingenjör
  • Ekonom, i synnerhet nationalekonomer
  • Informatör/Kommunikatör
  • IT-specialist
  • Jurist, helst fövaltningsjurist
  • Lärare/forskare vid universitet
  • Miljövetare
  • Personalvetare/HR-specialister
  • Samhällsvetare
  • Statistiker/matematiker

Av 40 000 nya jobb kommer cirka 30 000 av dem att vara förlagda till Stockholms Stad. 56 % av de statliga arbetsgivarna uppger i ST:s undersökning att de kommer att behöva rekrytera fler till storstäderna. Eftersom regering, riksdag, departemet, myndigheter och huvudkontor ligger i Stockholm är det naturligt att de flesta tjänsterna kommer att förläggas till huvudstaden.

Här hittar du rapporten om de statliga framtidsjobben 2011-2016 i sin helhet.

Du gillar kanske också...