SYV:are behöver bättre förutsättningar

trafiksyvEn av skolans viktigaste uppgifter är att ge eleverna förutsättningar att kunna studera vidare och att få jobb på morgondagens arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledarna har här en avgörande roll. Med stora skolreformer som genomförs, behövs en ny typ av vägledning.

Undersökningen från Lärarnas Riksförbund genomfördes bland 177 studie- och yrkesvägledare och visar att:

· Färre än var tredje (31 procent) anser att tilldelade resurser för studie- och yrkesvägledning är tillräckliga.
· Inte ens hälften (49 procent) av studie- och yrkesvägledarna känner förtroende för sin skolledning.
· Drygt var tredje studie- och yrkesvägledare (34 procent) får inte nödvändig kompetensutveckling.
· 28 procent anser att det är tydligt vem som ansvarar för arbetet med studie- och yrkesvägledning.
· Var fjärde (25 procent) anser att deras arbetssituation som studie- och yrkesvägledare har försämrats det senaste året. Bland de – färre – som uppger att situationen tvärtom har förbättrats, har många bytt arbetsplats eller chef under året.
· Många (58 procent) uppger att de administrativa uppgifterna har ökat, utan att kärnuppgifterna har minskat.

Med rejäla generationsskiften och framtidens utmaningar som följd av teknikutvecklingen, globaliseringen och klimatförändringarna är det av yttersta vikt för hela Sverige att ungdomar får insikt i hur det är att jobba inom olika yrken, vilka utbildningar som kommer att efterfrågas och vad de ska göra för att få ett jobb de trivs med. Som en hjälp i detta arbete kan de titta på filmer på YRMiS med unga förebilder som de kan identifiera sig med. De kommer också att kunna söka praktikplatser och feriejobb på sajten inom kort. Relativt många praktikanter har efter sin PRAO eller APU fortsatt att arbeta för den arbetsgivare de fått prova på, en del har kommit fram till vad de vill satsa på i arbetslivet.

Du gillar kanske också...