Träffa oss på SSA-rikskonferensen i Umeå!

Hej på er!

Den 13-14 april går SSA-rikskonferensen (Samverkan mellan Skola och Arbetsliv) av stapeln i Umeå. SSA är ett projekt som syftar till att stärka kontakterna mellan skolväsendet och arbetslivet, från förskola till högskola. De uttalade huvudsyftena med konferensen är att:

  • Värna om vikten av att samverkan skola – arbetsliv går som en röd tråd, och ständigt utvecklas, genom hela utbildningsväsendet.
  • Få politiker och andra beslutsfattare att kontinuerligt bli påminda om hur viktigt det är att skolan och arbetslivet samverkar för att våra barn och unga samt vuxenstuderande skall få en utbildning av hög kvalitet.
  • Få en tradition och kontinuitet gällande arrangerandet av SSA-rikskonferenser.
  • Verka för att samverkansfrågor kontinuerligt förs upp på agendan i kommuner, län, organisationer och myndigheter.

Programmet är blandat, och innehåller såväl föredrag från meriterade och kunniga föreläsare som seminarier och reflektionssamtal. Vi på YRMiS kommer att finnas på plats, och bjuder in er alla att delta under vad som garanterat kommer bli två enormt intressanta och lärorika dagar. Välkomna!

För mer information om SSA-rikskonferensen, besök deras hemsida:

http://www.umea.se/naringsliv/ssarikskonferenseniumea2016.4.41c23e415115c50873896f.html

Med vänliga vårhälsningar,

yrmis-logo-nyhetsbrev

Du gillar kanske också...